Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-02-2014

De voorzieningenrechter van de bestuurskamer had een bouwstop opgelegd in verband met de verleende omgevingsvergunning. In de civielrechtelijke appèlprocedure (er was bij verstek een bouwstop opgelegd door de civiele rechter in kort geding) ging het erom of er een vaststellingsovereenkomst was gesloten door de vergunninghouder (in hoger beroep bijgestaan door Mr. Gerrit Wempe) en zijn bezwaarmakende buurman.