K9f0008

Onrechtmatig verkregen bewijs. En dan?

Wat is het gevolg van onrechtmatig verkregen bewijs? Kan de verkregen informatie niet meer gebruikt worden in het strafrecht, het civiele recht of in het bestuursrecht? Mag onrechtmatig verkregen bewijs eerder worden toegepast wanneer de rechter aan (materiële) waarheidsvinding doet (strafrecht en bestuursrecht) dan wanneer deze uitgaat van een meer formele waarheid, waarin de “waarheid” …

Onrechtmatig verkregen bewijs. En dan? Lees verder »