Corona en beperking van de vrijheid

Het Coronavirus, of beter gezegd COVID-19, houdt inmiddels ook Nederland in zijn greep. Er zijn maatregelen genomen waarmee iedereen wel te maken heeft. Die maatregelen kunnen zo verstrekkend zijn dat er sprake kan zijn van dwang.

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is namelijk bepaald dat in geval van ernstige besmettelijke ziekten patiënten onder dwang in isolatie of quarantaine kunnen worden geplaatst door de voorzitter van een veiligheidsregio.

Het COVID-19 virus valt onder groep A van de WPG en is daarmee een virus waarvoor gedwongen isolatie of quarantaine kan worden opgelegd.

Als iemand niet vrijwillig in quarantaine of isolatie wil, kan diegene worden gedwongen tot isolatie of quarantaine. Bij gedwongen tot isolatie of quarantaine wordt iemand in feite van zijn of haar vrijheid beroofd. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een groot goed en dit mag niet zomaar worden aangetast. Vanwege het vergaande karakter bestaat er een recht op kosteloze rechtsbijstand door een advocaat.

Mocht u ziek worden en werkt u niet mee aan de voorwaarden dan houdt dat dus in dat uw vrijheden kunnen worden beperkt en u gedwongen in isolatie of quarantaine kan worden genomen.

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099