Corona maatregelen: wat betekent dit voor mijn zitting op de rechtbank?

In principe zult u bericht ontvangen van uw advocaat dat de zitting zal moeten worden uitgesteld, in ieder geval tot ná 6 april a.s. Houd u er rekening mee dat uw zaak pas op langere termijn weer opnieuw op een zitting kan worden gepland.

Alleen urgente zaken gaan wél door. Dit zijn zaken waarbij een rechterlijke beslissing niet kan wachten, bijvoorbeeld omdat dan de rechten van de verdachten of de rechtzoekenden in het geding komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen. Bent u betrokken bij een dergelijke rechtszaak, dan neemt uw advocaat of het gerecht zélf contact met u op.

Momenteel onderzoekt de Rechtspraak de mogelijkheid om schriftelijke procedures zoveel mogelijk door te laten gaan. Heeft u verdere vragen? Raadpleeg dan de website www.rechtspraak.nl; neem geen telefonisch contact op met de rechtbank of het gerechtshof. Natuurlijk kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met uw advocaat; hij of zij staat u graag te woord!

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099