Medezeggenschapsrecht

Het medezeggenschaprecht komt voort uit de (polder-)gedachte dat een werkgever en de werknemers uiteindelijk één en hetzelfde doel hebben, namelijk dat hun bedrijf goed blijft draaien, niet alleen nu maar ook voor de toekomst. Een goed functionerende medezeggenschap verhoogt het draagvlak voor allerlei belangrijke beslissingen binnen een onderneming. Het zorgt voor rust op de werkvloer…

Onderwijsrecht

Veel mensen, werkzaam in het onderwijs vallen onder het ambtenarenrecht.   Beschermde rechtspositie ambtenaren Een werknemer valt onder het arbeidsrecht en is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst; een ambtenaar is werkzaam bij een (semi-)overheidsinstantie, waar de ambtenaar is ‘aangesteld’. Het arbeidsrecht voor werknemers is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, het ambtenarenrecht is geregeld in…

Vervoerrecht

Wordt uw vervoersmiddel in beslaggenomen vanwege een verdachte lading? Heeft uw lading schade opgelopen tijdens de reis? Of heeft u een vraag over een vervoersovereenkomst? Onze advocaten helpen u hierbij!   Vervoersrecht heeft betrekking tot de overeenkomsten van goederen- en personenvervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het transport over de weg, over zee, door de lucht en over het…

Gezondheidsrecht

Bent u zorgverlener, maar loopt u aan tegen problemen? Heeft u een (tucht)klacht? Of wordt er een machtiging aangevraagd? Onze advocaten helpen u hierbij!   Bij Defenz advocaten zijn meerdere advocaten actief in het gezondheidsrecht. Andrea Loos-Horstman en Gerrit Wempe zijn beiden thuis in het klacht- en tuchtrecht. Andrea Horstman is onafhankelijk voorzitter van de Klachtencommissie verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg…