Insolventierecht

Kunt u niet aan uw financiële verplichtingen voldoen en dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Of heeft u een curator nodig? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!

Insolventierecht of faillissementsrecht betreft het niet (kunnen) voldoen van een debiteur aan zijn financiële verplichtingen. Curator mr. Piter van Zandbergen (Insolad) heeft jarenlange ervaring als curator in faillissementen. Hij wordt door de rechtbank als curator benoemd, maar als u in betalingsmoeilijkheden raakt, kan hij u ook in het voorstadium begeleiden en wellicht zelfs een faillissement voorkomen.

Bij faillissement is het de taak van de curator om de activa (vermogensbestanddelen) en bedrijfsonderdelen te verkopen. Het grootste deel van de opbrengsten is meestal voor de Bank, die altijd zekerheidsrechten, zoals een pand of hypotheekrecht op die activa heeft. Daardoor blijft er voor de handelscrediteuren meestal niets over.

Iedereen mag op de afzonderlijke activa bieden, maar ook op het geheel. Dus op het hele bedrijf, immers de optelsom van de activa, om dan het bedrijf voort te zetten. Dat is vaak best levensvatbaar. Zo’n totaalovername heeft vaak voorkeur van de curator en de rechter-commissaris, die namens de rechtbank een oogje in het zeil houdt. Er zijn extra vergoedingen te bedingen voor handelsnamen, orderportefeuille, goodwill en het geeft direct behoud van arbeidsplaatsen. Ook vaste opdrachtgevers en leveranciers, meestal ook de schuldeisers zijn gebaat. Zij behouden in ieder nog wel hun klant voor de toekomst.

Iedereen mag zoals gezegd bieden op het totaal van de activa als geheel, dus het bedrijf. Maar de bestaande ondernemer heeft kennisvoorsprong, weet exact wat hij koopt. Hij, of zij, durft meestal ook hoger te bieden dan de voorzichtige onzekere buitenstaander. De relaties, die toch iedere onderneming onderhoudt, kleven ook vaak aan de personen, die de onderneming drijven.

Een curator controleert altijd of er geen misbruik wordt gemaakt. Als daarvan signalen zijn, verkoopt de curator niet aan dezelfde ondernemer.

Ook zal de bestaande ondernemer de objectieve prijs moeten betalen. Altijd wordt getaxeerd. Iedereen mag opbieden, al ontstaat vaak een tijdslimiet. Als een bedrijf te lang dicht is, of marginaal doorwerkt in afwachting van al dan niet voortzetting door wie, verliest het haar levensvatbaarheid.

En al die openstaande facturen? Het is niet anders, die blijven achter in de failliete BV en worden niet betaald, tenzij de opbrengsten van de verkoop van de boedel voldoende zijn om iedereen te betalen. En dat komt vrijwel nooit voor.

Onze specialisten op dit gebied
Advocaat / Partner
Specialist in insolventierecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. met de focus op duidelijkheid. Ook is hij curator in faillissementen.
Advocaat / Partner
Personen- en familierechtadvocaat, mediator en overlegadvocaat. Doelgericht en betrokken. Andrea is hard op haar lijn, maar zacht op de persoon.
Advocaat
Specialist op het gebied van sociaal zekerheid- en personen- en familierecht. In zijn werk legt hij de focus op kennis en welzijn van mensen.
Advocaat
Toewijding is de sleutel naar succes. Onder dit motto houdt Samim zich bezig met de algemene praktijk.
Verwant nieuws
Rawpixel 659488 Unsplash
Ondernemers

Arbeidsrecht

Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd, gaat uw werknemer bij de concurrent werken of heeft u een andere zaak omtrent arbeidsrecht? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!

Read More »
Anthony Ginsbrook 678771 Unsplash
Ondernemers

Bouwrecht

Het bouwrecht heeft betrekking op de realisatie van bouwwerken van stoffelijke aard en alles wat daarmee van doen heeft. Wij staan zowel particulieren als ondernemers

Read More »
Lou Levit 1940 Unsplash
Ondernemers

Executie- en beslagrecht

Wordt er gedreigd met beslaglegging op uw goederen? Beschikt u niet meer over uw eigen saldo? Wat is een conservatoir beslag? Onze advocaten helpen u hierbij! Het

Read More »

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen!

Bezoekadres
Zonnedauw 12
9202 PA Drachten

Telefoonnummer
088- 515 9099

E-mailadres
info@defenz.nl

Contactformulier