Rawpixel 761477 Unsplash

Letselschaderecht

Hebt u schade ondervonden door een ongeval, aanval van een dier of een medische fout? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen! Defenz Advocaten beschikt niet over een

S020

Insolventierecht

Kunt u niet aan uw financiële verplichtingen voldoen en dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Of heeft u een curator nodig? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen! Insolventierecht

Daria Nepriakhina 474561 Unsplash

Huurrecht

Betaalt u te veel huur? Heeft u problemen met uw huurders? Gelden dezelfde regels voor bedrijfsruimten en woonruimten? Onze advocaten helpen u hierbij! Een huurder van

Lou Levit 1940 Unsplash

Executie- en beslagrecht

Wordt er gedreigd met beslaglegging op uw goederen? Beschikt u niet meer over uw eigen saldo? Wat is een conservatoir beslag? Onze advocaten helpen u hierbij! Het

Aaron Burden 123584 Unsplash

Erfrecht

Wat zijn mijn rechten en plichten als erfgenaam? Kan ik een nalatenschap verwerpen? Of moet ik een erfenis altijd aanvaarden? Onze advocaten helpen u met

Scott Webb 270034 Unsplash

Echtscheiding en mediation

Gaat u scheiden en wilt u deskundige begeleiding? Wilt u niet naar de rechter, maar er samen uitkomen? Of wilt u juist een eigen advocaat?

Anthony Ginsbrook 678771 Unsplash

Bouwrecht

Het bouwrecht heeft betrekking op de realisatie van bouwwerken van stoffelijke aard en alles wat daarmee van doen heeft. Wij staan zowel particulieren als ondernemers

Rawpixel 659488 Unsplash

Arbeidsrecht

Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd, gaat uw werknemer bij de concurrent werken of heeft u een andere zaak omtrent arbeidsrecht? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!

Rawpixel 552396 Unsplash

Ambtenarenrecht

Ambtenaren hebben een rechtspositie die behoorlijk afwijkt van de rechtpositie van een werknemer. Veel mensen, werkzaam in het onderwijs, vallen ook onder het ambtenarenrecht. Beschermde rechtspositie