Tuchtrecht

Heeft u een klacht over een medische professional? Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor een medische fout? Twijfelt u aan het professioneel optreden van een beroepsgenoot? Onze advocaten helpen u hierbij!   In het tuchtrecht gaat het om de beoordeling van het handelen (en nalaten) van een aangeklaagde professional. De gedragsnorm waaraan getoetst wordt, betreffen de (on)behoorlijkheid…

Strafrecht

Heeft u een goede verdediging of juist advies nodig in een strafproces? Onze advocaten helpen u hierbij!   Het strafrecht is per definitie het speelveld tussen overheid en burger. Zaken binnen het strafrecht kunnen gaan om jeugdrecht, mishandeling,zedenzaken, diefstal, drugszaken, rijden onder invloed, moord/doodslag. De officier van Justitie kan u dagvaarden, maar ook een schikkingsvoorstel doen. Het…

Sociaal zekerheidsrecht

Heeft u problemen met uw bijstandsuitkering, de WMO, bent u volgens het UWV verwijtbaar werkloos of juist niet volledig arbeidsongeschikt? Onze advocaten kunnen u hierbij bijstaan!   Sociaal zekerheidsrecht zijn wetten en maatregelen die er voor zorgen dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Ook wordt er gezorgd…

Personen- en familierecht

Heeft u hulp of advies nodig bij alimentatie, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding of andere onderwerpen binnen het personen- en familierecht? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Personen- en familierecht omvat veel complexe zaken, zoals:   Echtscheiding Een scheiding is een bewogen periode waarin soms heftige emoties een rol spelen. Is het niet mogelijk of niet…

Ondernemingsrecht

Start u een onderneming, heeft u hulp nodig bij een contact of heeft u een vraag over uw werknemers? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Onder ondernemingsrecht kunnen diverse rechtsgebieden vallen, zoals arbeidsrecht, contractenrecht en vennootschapsrecht. Wij beschouwen het rechtsgebied als vennootschapsrecht en contractenrecht, omdat wij aparte specialisten voor arbeidsrecht hebben. Specifiek gaat het om contracten tussen ondernemingen…

Omgevingsrecht

Heeft u last van een vervuild perceel, geluidshinder of vragen over een vergunning? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Het omgevingsrecht heeft betrekking op het beschermen van het leef- en werkmilieu. Hieronder vallen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, water, natuurbescherming en algemeen bestuur. Er zijn regels in de Grondwet opgenomen omtrent de bescherming van bodem, lucht-…

Letselschaderecht

Hebt u schade ondervonden door een ongeval, aanval van een dier of een medische fout? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Defenz Advocaten beschikt niet over een advocaat die zich enkel en alleen specialiseert in het letselschaderecht. Desondanks kunnen wij u in de meeste gevallen wel helpen met onze advocaten die goed thuis zijn in aansprakelijkheidsrecht. Zij kunnen de…

Insolventierecht

Kunt u niet aan uw financiële verplichtingen voldoen en dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Of heeft u een curator nodig? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Insolventierecht of faillissementsrecht betreft het niet (kunnen) voldoen van een debiteur aan zijn financiële verplichtingen. Curator mr. Piter van Zandbergen (Insolad) heeft jarenlange ervaring als curator in faillissementen. Hij wordt…

Huurrecht

Betaalt u te veel huur? Heeft u problemen met uw huurders? Gelden dezelfde regels voor bedrijfsruimten en woonruimten? Onze advocaten helpen u hierbij!   Een huurder van woonruimte is in Nederland goed beschermd, omdat wonen een eerste levensbehoefte is. Heeft een huurder een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kan alleen  de rechter de huur tegen de…

Executie- en beslagrecht

Wordt er gedreigd met beslaglegging op uw goederen? Beschikt u niet meer over uw eigen saldo? Wat is een conservatoir beslag? Onze advocaten helpen u hierbij!   Het beslag- en executierecht omvat een omvangrijk rechtsgebied. Het bestrijkt niet alleen het werkterrein van de advocaat of jurist, maar ook het werkterrein dat bij uitsluiting aan de gerechtsdeurwaarder toebehoort.…