Erfrecht

Wat zijn mijn rechten en plichten als erfgenaam? Kan ik een nalatenschap verwerpen? Of moet ik een erfenis altijd aanvaarden? Onze advocaten helpen u met deze vragen!   In het erfrecht gaat het om wat er na iemands overlijden gebeurt met zijn/haar nalatenschap. Aan de orde komen vragen zoals wie de erfgenamen zijn en wat…

Echtscheiding en mediation

Gaat u scheiden en wilt u deskundige begeleiding? Wilt u niet naar de rechter, maar er samen uitkomen? Of wilt u juist een eigen advocaat? Onze advocaten helpen u hierbij!   Als u besluit uit elkaar te gaan, dan moet er een groot aantal zaken worden geregeld en moeten u een aantal beslissingen maken voor…

Bouwrecht

Het bouwrecht heeft betrekking op de realisatie van bouwwerken van stoffelijke aard en alles wat daarmee van doen heeft. Wij staan zowel particulieren als ondernemers hierin bij.   Bouwregelingen zoals de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV), onderdelen van het Burgerlijk Wetboek, het Bouwbesluit en bouwvergunningen vallen hieronder. Ook voor vragen omtrent de waarschuwingsplicht van aannemers, de gebrekenregeling…

Arbeidsrecht

Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd, gaat uw werknemer bij de concurrent werken of heeft u een andere zaak omtrent arbeidsrecht? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   De WWZ Het arbeidsrecht is recent ingrijpend gewijzigd. Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft de wetgever een poging gedaan om voor werkgevers het arbeidsrecht flexibeler te maken.…

Ambtenarenrecht

Ambtenaren hebben een rechtspositie die behoorlijk afwijkt van de rechtpositie van een werknemer. Veel mensen, werkzaam in het onderwijs, vallen ook onder het ambtenarenrecht.   Beschermde rechtspositie ambtenaren Een werknemer valt onder het arbeidsrecht en is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst; een ambtenaar is werkzaam bij een (semi-)overheidsinstantie, waar de ambtenaar is ‘aangesteld’. Het arbeidsrecht…

Algemene praktijk

Onze advocaten zijn niet alleen gespecialiseerd op bepaalde gebieden, zij kunnen u bijstaan bij al uw zaken!   Algemene praktijk is eigenlijk geen rechtsgebied, maar meer een aanduiding dat een advocaat zich niet alleen specialiseert, maar ook de ‘huis- tuin- en keuken dingen’ kan doen. Sommige van onze advocaten zijn volledig gespecialiseerd in hun vakgebied…