Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Vordering indienen

Heeft u een vordering in een faillissement waarbij een curator van Defenz Advocaten is betrokken? Maak uw claim eenvoudig kenbaar met behulp van het onderstaande formulier.

U kunt uw vordering ook indienen via Zonnedauw 12 9202 PA Drachten of insolventie@defenz.nl o.v.v. de naam van het desbetreffende faillissement.

Dit e-mailadres zal worden gebruikt voor correspondentie over uw vordering. Als dit e-mailadres in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door.
Dit IBAN-rekeningnummer zal worden gebruikt bij een uitkering aan concurrente crediteuren. Als dit nummer in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door.
Uw vordering
Rente en incassokosten mogen niet bij een vordering worden opgeteld. Desgewenst kan een deurwaarder of een incassobureau een eigen vordering indienen.
Bijzondere bepalingen
Wilt u beroep doen op eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of recht van retentie, vink dit dan hieronder aan. U krijgt daarvan een bevestiging en de curator zal hierover contact met u opnemen. Bij een beroep op bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud dient u hieronder de geldende algemene voorwaarden mee te sturen.

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen!

Bezoekadres
Zonnedauw 12
9202 PA Drachten

Telefoonnummer
088- 515 9099

E-mailadres
info@defenz.nl

Contactformulier