Gerechtshof Amsterdam, 22-07-2014

Vervoerovereenkomst. Heeft (onder)vervoerder na vervoer het fust ((kooi)karren, platen en dozen) waarin de producten werden vervoerd) weer ingeleverd? Van een wettelijk bewijsvermoeden bij het ontbreken van een document is volgens het hof geen sprake. De omstandigheid dat een afgetekend document – fustbon of vrachtbrief – ontbreekt, zegt naar het oordeel van het hof in dit geval onvoldoende. De bepaling van art. 8:1127 BW – waarin de ontvanger wordt verplicht terstond na aflevering van de zaken een ontvangstbewijs daarvan af te geven – acht het hof hier een onvoldoende argument. Het ontbreken van een ontvangstbewijs kan er evenzeer op duiden dat de hoofdvervoerder dit in het onderhavige geval niet heeft verstrekt. Vordering tegen ondervervoerder wordt alsnog afgewezen.

Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak: 22-07-2014
Datum publicatie: 09-01-2015
Zaaknummer: 200.134.403-01
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

Lees volledige uitspraak

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099