Floor is haar rechtenstudie begonnen aan de Hanzehogeschool Groningen (2011-2015). Na afronding van haar hbo-rechtenstudie met aantekening Honoursprogramma heeft zij haar rechtenstudie vervolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen (2015-2018). Tijdens haar Master heeft zij zich verdiept in het Privaatrecht.

Zij was tijdens haar studie onder andere actief bij het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Groningen als buitengriffier. In privé is ze verknocht aan de kunst van het dressuur rijden. Oog voor detail is haar dus niet onbekend.

Floor Sijtsma

Civiel rechtadvocaat met de focus op detail en hard werk.

Meer info ►