Medezeggenschapsrecht

Het medezeggenschaprecht komt voort uit de (polder-)gedachte dat een werkgever en de werknemers uiteindelijk één en hetzelfde doel hebben, namelijk dat hun bedrijf goed blijft draaien, niet alleen nu maar ook voor de toekomst. Een goed functionerende medezeggenschap verhoogt het draagvlak voor allerlei belangrijke beslissingen binnen een onderneming. Het zorgt voor rust op de werkvloer…

Vervoerrecht

Wordt uw vervoersmiddel in beslaggenomen vanwege een verdachte lading? Heeft uw lading schade opgelopen tijdens de reis? Of heeft u een vraag over een vervoersovereenkomst? Onze advocaten helpen u hierbij!   Vervoersrecht heeft betrekking tot de overeenkomsten van goederen- en personenvervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het transport over de weg, over zee, door de lucht en over het…

Tuchtrecht

Heeft u een klacht over een medische professional? Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor een medische fout? Twijfelt u aan het professioneel optreden van een beroepsgenoot? Onze advocaten helpen u hierbij!   In het tuchtrecht gaat het om de beoordeling van het handelen (en nalaten) van een aangeklaagde professional. De gedragsnorm waaraan getoetst wordt, betreffen de (on)behoorlijkheid…

Strafrecht

Heeft u een goede verdediging of juist advies nodig in een strafproces? Onze advocaten helpen u hierbij!   Het strafrecht is per definitie het speelveld tussen overheid en burger. Zaken binnen het strafrecht kunnen gaan om jeugdrecht, mishandeling,zedenzaken, diefstal, drugszaken, rijden onder invloed, moord/doodslag. De officier van Justitie kan u dagvaarden, maar ook een schikkingsvoorstel doen. Het…

Ondernemingsrecht

Start u een onderneming, heeft u hulp nodig bij een contact of heeft u een vraag over uw werknemers? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Onder ondernemingsrecht kunnen diverse rechtsgebieden vallen, zoals arbeidsrecht, contractenrecht en vennootschapsrecht. Wij beschouwen het rechtsgebied als vennootschapsrecht en contractenrecht, omdat wij aparte specialisten voor arbeidsrecht hebben. Specifiek gaat het om contracten tussen ondernemingen…

Omgevingsrecht

Heeft u last van een vervuild perceel, geluidshinder of vragen over een vergunning? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Het omgevingsrecht heeft betrekking op het beschermen van het leef- en werkmilieu. Hieronder vallen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, water, natuurbescherming en algemeen bestuur. Er zijn regels in de Grondwet opgenomen omtrent de bescherming van bodem, lucht-…

Letselschaderecht

Hebt u schade ondervonden door een ongeval, aanval van een dier of een medische fout? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Defenz Advocaten beschikt niet over een advocaat die zich enkel en alleen specialiseert in het letselschaderecht. Desondanks kunnen wij u in de meeste gevallen wel helpen met onze advocaten die goed thuis zijn in aansprakelijkheidsrecht. Zij kunnen de…

Insolventierecht

Kunt u niet aan uw financiële verplichtingen voldoen en dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Of heeft u een curator nodig? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Insolventierecht of faillissementsrecht betreft het niet (kunnen) voldoen van een debiteur aan zijn financiële verplichtingen. Curator mr. Piter van Zandbergen (Insolad) heeft jarenlange ervaring als curator in faillissementen. Hij wordt…

Huurrecht

Betaalt u te veel huur? Heeft u problemen met uw huurders? Gelden dezelfde regels voor bedrijfsruimten en woonruimten? Onze advocaten helpen u hierbij!   Een huurder van woonruimte is in Nederland goed beschermd, omdat wonen een eerste levensbehoefte is. Heeft een huurder een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kan alleen  de rechter de huur tegen de…

Executie- en beslagrecht

Wordt er gedreigd met beslaglegging op uw goederen? Beschikt u niet meer over uw eigen saldo? Wat is een conservatoir beslag? Onze advocaten helpen u hierbij!   Het beslag- en executierecht omvat een omvangrijk rechtsgebied. Het bestrijkt niet alleen het werkterrein van de advocaat of jurist, maar ook het werkterrein dat bij uitsluiting aan de gerechtsdeurwaarder toebehoort.…