Rugzakverbod Albert Heijn

Naast de ingang van de Albert Heijn in Drachten staat een houten kist waarop staat vermeld dat rugzakken niet zijn toegestaan in de winkel. De Albert Heijn heeft dit waarschijnlijk als preventieve maatregel gedaan om winkeldiefstal te voorkomen. De vraag die bij velen opkomt is natuurlijk of deze maatregel voor iedere klant geldt, of alleen voor scholieren. Indien de Albert Heijn het besluit enkel voor scholieren handhaaft, lijkt er sprake te zijn van discriminatie. In artikel 1 van de Grondwet staat dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. In de wet staat niet expliciet dat een scholier een discriminatiegrond is maar wel dat discriminatie op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Albert Heijn lijkt hier onderscheid te maken tussen scholieren en alle andere mensen. Dit terwijl onderscheid enkel is toegestaan wanneer hiervoor een redelijke en objectieve rechtvaardiging is. Dit betekent dat er alleen sprake is van discriminatie indien het onderscheid geen gerechtvaardigde doelstelling heeft of indien er geen redelijke verhouding bestaat tussen de maatregel die het onderscheid maakt en het daarmee beoogde gerechtvaardigde doel. In dit geval worden alle scholieren over een kam geschoren. Omdat enkele scholieren zich hebben gedragen als een crimineel moeten alle scholieren de gevolgen hiervan onder ogen zien, terwijl de meerderheid hieraan geen enkele schuld heeft. De preventieve anti-diefstal maatregel is in alle redelijkheid niet te rechtvaardigen met het onderscheid dat gemaakt wordt door de Albert Heijn. De supermarkt zou namelijk ook andere maatregelen kunnen nemen zoals extra bewaking of meer tassencontroles. Maar ook dan mag de supermarkt geen onderscheid maken en zullen zij bij willekeurige klanten controles moeten uitvoeren, ongeacht de leeftijd, ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, of politieke gezindheid.

Daarnaast moeten de rugzakken, die gevuld kunnen zijn met waardevolle bezittingen, onbeheerd worden achtergelaten in de houten kist. Daaropvolgend plaatst de Albert Heijn de tekst dat zij niet aansprakelijk zijn voor gestolen of zoekgeraakte spullen. Degene die zijn rugzak verplicht in de houten kist achter laat, sluit een bewaarnemingsovereenkomst met de Albert Heijn. Als je je rugzak afgeeft vertrouw je er op dat je deze rugzak (inclusief de inhoud) weer terug krijgt. De bewaarnemer moet bij de bewaring de zorg van een goed bewaarder in acht nemen. Dit betekent dat de Albert Heijn zorg moet dragen voor de rugzakken, dan wel de inhoud daarvan, zodat deze niet beschadigd of gestolen worden. Hier komt nog bij dat dit beding vermoed wordt een onredelijk bezwarend beding te zijn. Dit betekent dat de Albert Heijn moet bewijzen dat de uitsluiting niet onredelijk bezwarend is, ofwel geen oneerlijke voorwaarden zijn. In de praktijk blijkt het lastig tot onmogelijk te zijn voor de ondernemer om dit te bewijzen. Met zo’n bordje komt de Albert Heijn dan ook niet onder zijn aansprakelijkheid uit. De Albert Heijn kan juridisch gezien het bordje net zo goed weghalen, mede gelet op de klantvriendelijkheid.

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099