Wat zijn mijn rechten en plichten als erfgenaam? Kan ik een nalatenschap verwerpen? Of moet ik een erfenis altijd aanvaarden? Onze advocaten helpen u met deze vragen!

 

In het erfrecht gaat het om wat er na iemands overlijden gebeurt met zijn/haar nalatenschap. Aan de orde komen vragen zoals wie de erfgenamen zijn en wat hun positie is. De problemen die in het erfrecht kunnen ontstaan bij het afwikkelen van een nalatenschap kunnen zeer divers zijn:

  • Mijn partner is overleden en de kinderen eisen hun erfdeel op. Wat zijn mijn rechten en plichten?
  • Mijn ouders zijn overleden en nu moet de erfenis worden verdeeld maar de kinderen worden het niet eens over de verdeling. Hoe gaan we hier uitkomen?
  • Mijn ouders hebben mij onterfd. Heb ik nu helemaal geen rechten meer?
  • Mijn vader of moeder heeft een testament gemaakt maar ik twijfel of hij/zij bij het opstellen daarvan nog wel voldoende helder van geest was. Wat zijn mijn mogelijkheden het testament aan te vechten?

 

Wat als er geen testament is?

 

Als de overledene geen testament gemaakt heeft, regelt de wet wie de erfgenamen zijn (erfrecht bij versterf). De wet bepaalt dan ook hoe groot ieders erfdeel is en wat de hoogte is van de zogenaamde legitieme portie.

Het erfgenaamschap brengt rechten en plichten met zich mee. Soms ontstaat er een problematische situatie die vraagt om juridisch advies en begeleiding. Mr. Wiebren Santema behandelt al een groot aantal jaren dagelijks geschillen met betrekking tot erfrecht. U kunt rekenen op professionele begeleiding en belangenbehartiging. Wiebren Santema is als specialist verboden aan de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). mr. Liane van der Heide-Brink  is naast familierecht vFAS specialiste tevens werkzaam in het erfrecht.

Onze specialisten op dit gebied
Verwant nieuws