Heeft u problemen met uw bijstandsuitkering, de WMO, bent u volgens het UWV verwijtbaar werkloos of juist niet volledig arbeidsongeschikt? Onze advocaten kunnen u hierbij bijstaan!

 

Sociaal zekerheidsrecht zijn wetten en maatregelen die er voor zorgen dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Ook wordt er gezorgd voor sociale voorzieningen zoals medische hulpmiddelen en sociale diensten zoals verzorging. De overheid betaalt hiervoor door middel van belastingen.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Hierin staat dat iedereen die ondersteuning nodig heeft om te kunnen werken valt onder de Participatiewet.  De Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een groot deel van de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) vallen hieronder.

Defenz Advocaten staat iedereen bij die met sociale zekerheid te maken krijgt: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen.

 

Casus: Huishoudelijke hulp WMO niet stoppen.

Door de gemeente Pekela is jarenlang aan een echtpaar met beperkingen een persoonsgebonden budget (PGB) op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verstrekt waardoor er een huishoudelijke hulp van 8,5 uur per week kon worden betaald. Onder invloed van nieuwe wetgeving wilde de gemeente hiermee stoppen. In een door mr. Dirk van der Wal  aangespannen voorlopige voorziening werden zijn klanten in het gelijk gesteld, voorlopig moet de gemeente dezelfde mate van hulp blijven verstrekken (uitspraak 23 januari 2015).

Na 34 maanden(!) neemt de gemeente een besluit op bezwaar waarbij het bezwaar ongegrond wordt verklaard (terwijl een door de gemeente ingeschakelde deskundige 7 uur per week had geadviseerd). Opnieuw voorlopige voorziening gevraagd. bij uitspraak van 15 december 2017 door de Rechtbank Noord Nederland toegewezen: tot 6 weken na besluit op bezwaar 7 uur huishoudelijke hulp per week.

Onze specialisten op dit gebied
Verwant nieuws