Tuchtrecht

Heeft u een klacht over een medische professional? Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor een medische fout? Twijfelt u aan het professioneel optreden van een beroepsgenoot? Onze advocaten helpen u hierbij!

In het tuchtrecht gaat het om de beoordeling van het handelen (en nalaten) van een aangeklaagde professional. De gedragsnorm waaraan getoetst wordt, betreffen de (on)behoorlijkheid van het gedrag van de advocaat, arts, notaris, accountant, deurwaarder etc., waarbij integriteit een belangrijke rol speelt. Daarnaast wordt het vakmanschap getoetst: handelt de aangeklaagde zoals van een redelijk bekwaam en zorgvuldig optredend beroepsgenoot mag worden verwacht en voldoet het handelen met name aan regelgeving binnen de beroepsgroep?

Inschakelen van een professional met zakelijke afstand tot de klacht

Voor de aangeklaagde is een tuchtrechtelijke procedure doorgaans ingrijpend. Het verwijt treft de professional, die zich vereenzelvigt met zijn beroep, vaak persoonlijk. De zakelijke afstand die eigen is aan een goed opererende professional, is vaak moeilijk in acht te nemen wanneer een klacht wordt ingediend en de professional niet meer zijn kennis en kunde ten behoeve van zijn cliënt of patiënt uit kan oefenen, maar waar alle aandacht zich op hem- of haarzelf richt. Vanaf het moment van ontvangst van een klacht is het daarom zaak daar zelf afstand van te nemen, door een collega of klachtenfunctionaris in te schakelen of door een gemachtigde in de arm te nemen.

Aansprakelijkheid en klacht

Regelmatig is een tuchtrechtelijke procedure het voorportaal van een aansprakelijkheidsstelling. Het is zaak geen erkenningen te doen, om zo de aansprakelijkheidsverzekeraar niet in de wielen te rijden. Als meest vergaande sanctie kan een verzekeraar in zo’n geval dekking afwijzen. Op een erkenning, in welke vorm ook gedaan, is later moeilijk terug te komen, zowel in een tuchtrechtelijke procedure als bij een aansprakelijkheidsstelling. In veel gevallen biedt een aansprakelijkheidsverzekering overigens dekking voor advocaatkosten tijdens een tuchtrechtelijke procedure.

Tuchtrecht mengeling van diverse rechtsgebieden

Het tuchtrecht is een bijzonder rechtsgebied, met kenmerken van het privaatrecht, strafrecht en het bestuursrecht. Tijdens de openbare mondelinge behandeling dient rekening te worden gehouden met kritische vragen en opmerkingen van het tuchtcollege. Niet zelden voelt de aangeklaagde professional zich zelfs aangevallen door het college. De op te leggen sancties kunnen verstrekkend zijn, tot ontzetting uit de beroepsgroep. Vanwege de grote belangen die kunnen spelen en de bijzondere aard van het tuchtrecht, dient de advocaat die optreedt in tuchtrechtelijke geschillen hier ervaring mee te hebben en deze ervaring te onderhouden.

Mr. Gerrit Wempe houdt zich – vrijwel dagelijks – bezig met het tuchtrecht voor advocaten, medici, notarissen en accountants. De basis voor zijn ervaring met het tuchtrecht is gelegd toen hij deken was in het toenmalige arrondissement Fryslân. De deken heeft als toezichthouder een belangrijke rol in het advocatentuchtrecht.

Onze specialisten op dit gebied
Advocaat / Partner
Specialist in insolventierecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. met de focus op duidelijkheid. Ook is hij curator in faillissementen.
Advocaat / Partner
Toegewijd advocaat, gespecialiseerd in tuchtrecht en bestuursrecht. Gerrit heeft affiniteit voor de zorg en staat regelmatig medici bij.
Advocaat / Partner
Personen- en familierechtadvocaat, mediator en overlegadvocaat. Doelgericht en betrokken. Andrea is hard op haar lijn, maar zacht op de persoon.
Advocaat
Ervaren specialist op het gebied van sociaal zekerheid- en personen- en familierecht. In zijn werk legt hij de focus op kennis en welzijn van mensen.
Advocaat
Toewijding is de sleutel tot succes. Onder dit motto houdt Samim zich bezig binnen de civiele praktijk voornamelijk met vastgoed gerelateerde zaken.
Advocaat
Met enthousiasme houdt Eline zich bezig met de algemene praktijk. Ze is een gedreven jurist en is cum laude afgestudeerd met als specialisme het privaatrecht.
Verwant nieuws
Lou Levit 1940 Unsplash
Ondernemers

Executie- en beslagrecht

Wordt er gedreigd met beslaglegging op uw goederen? Beschikt u niet meer over uw eigen saldo? Wat is een conservatoir beslag? Onze advocaten helpen u hierbij! Het

Read More »
Daria Nepriakhina 474561 Unsplash
Ondernemers

Huurrecht

Betaalt u te veel huur? Heeft u problemen met uw huurders? Gelden dezelfde regels voor bedrijfsruimten en woonruimten? Onze advocaten helpen u hierbij! Een huurder van

Read More »
S020
Ondernemers

Insolventierecht

Kunt u niet aan uw financiële verplichtingen voldoen en dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Of heeft u een curator nodig? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen! Insolventierecht

Read More »

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen!

Bezoekadres
Zonnedauw 12
9202 PA Drachten

Telefoonnummer
088- 515 9099

E-mailadres
info@defenz.nl

Contactformulier