Defenz in het kort

Of u nu voor een echtscheiding, alimentatie- of omgangszaak bij ons komt, advies wilt hebben over ontslag, een burenzaak, algemene voorwaarden of erfrecht, Defenz Advocaten heeft een advocaat gespecialiseerd in uw zaak. U bent welkom op ons kantoor in Drachten voor een gesprek op maat.

Kiezen voor kwaliteit

Onze advocaten zijn elk gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden. Wij streven kwaliteit na en gaan tot het uiterste voor onze klanten.

Deskundig
 

We zien in de advocatuur een trend naar steeds meer specialisatie. De Nederlandse Orde van Advocaten stimuleert ook dat advocaten zich op één à twee rechtsgebieden toeleggen. Sinds kort wordt een rechtsgebiedenregister bijgehouden, waarin advocaten de rechtsgebieden kunnen laten registreren waarin zij actief zijn. Per geregistreerd rechtsgebied dient een advocaat minimaal 10 studiepunten te behalen. Elk studiepunt correspondeert met een uur college.

Defenz Advocaten is al langer bezig met zich specialiseren op bepaalde rechtsgebieden. De gedachte van een all-roundkantoor is al enkele jaren geleden verlaten. Onze advocaten hebben elk twee tot drie aandachtsgebieden waarop zij hun kennis onderhouden en waarin zij, door op de gebieden actief te zijn, ervaring onderhouden. De rechtsgebieden waar we goed in thuis zijn vindt u hieronder.

Onze expertises
Ervaren
 

In de 25 jaar dat ons kantoor bestaat, hebben onze gespecialiseerde advocaten vele cliënten bijgestaan. Wij zetten onze kennis van verschillende rechtsgebieden en jarenlange ervaring in om zo tot het beste resultaat te komen voor uw zaak.

De advocaten van Defenz Advocaten volgen op hun rechtsgebieden de zwaarste en meest gezaghebbende opleidingen. (Grotius-opleiding, Vfas-opleiding, specialisatieopleiding Arbeidsrecht, specialisatieopleiding Jeugdrecht, etc.).

Onze advocaten
Duurzaam
 

Ons kantoor is nagenoeg volledig geautomatiseerd. De dossiers zijn digitaal en wij corresponderen overwegend via de email. Net als ieder ander maken wij ons zorgen over het veranderend klimaat. Waar zich mogelijkheden voordoen om de CO²-uitstoot te verminderen, zijn we alert. Zo ligt ons platte dak vol met zonnepanelen (ca 70 panelen), enkele advocaten rijden al (deels) elektrisch en er is een laadpaal beschikbaar, geschikt om 2 elektrische of hybride auto’s op te laden. We proberen het Openbaar Vervoer laagdrempelig te maken met aangeschafte NS-Businesscards en we wensen het kantoor zonder airco in de zomer leefbaar te houden. Verder volgen wij online cursussen, waarmee reiskosten naar cursuslocaties –die vaak in het Westen van het land zijn- kunnen worden voorkomen.

Meer over duurzaamheid

Visie & werkwijze

Wij zijn Defenz Advocaten en staan voor maximale inspanning voor uw resultaat. Defenz staat voor de verdediging van Uw belang! De klant staat centraal en daarvoor zullen we u voorzien van een eerlijk advies.

Integriteit voor onze klanten is een essentiële en belangrijke kernwaarde. Dit herkent u aan de wijze waarop wij met u en uw zaak omgaan. U krijgt van ons een advies wat oprecht en betrouwbaar is. Procederen is namelijk niet altijd de oplossing, maar als dat nodig is adviseren we dat als advocaat zeker. In ons advies brengen we u daarom op de hoogte van uw persoonlijke situatie en kansen. Door onze grote diversiteit aan kennis en ervaring adviseren wij u op nagenoeg alle specialismen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Benieuwd hoe een samenwerking met één van onze advocaten er globaal uit ziet? Hieronder vindt u een overzicht met hoe wij te werk gaan:

Eerste afspraak

Al in de eerste bespreking geven we aan waar uw kansen en risico’s liggen en informeren we u over kosten en mogelijkheden met betrekking tot uw rechtsbijstandverzekering.

Onderzoek

Voor complexe zaken nemen we de tijd en volgt onderzoek om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren. U ontvangt een interne analyse met een inschatting.

Stappenplan

Vervolgens stemmen we met u af wat de vervolgstappen zijn en gaan wij van start!

Goedkeuring

Indien er externe brieven of processtukken voor u worden opgesteld, worden deze zoveel mogelijk vooraf digitaal in concept aan u ter goedkeuring toegezonden.

Terugkoppeling

Na afloop van het proces zijn wij erg benieuwd wat u van de samenwerking vond. Wij nemen na afloop altijd even contact op en doen een tevredenheidsonderzoek.

Efficient werken: duurzaam & klantgericht

Om uw vraagstuk optimaal te behandelen is het essentieel dat we zo efficiënt mogelijk werken. We maken op ons kantoor in Drachten  gebruik van digitale dicteersystemen en digitale dossiers. Maar eigenlijk werken we tijd en plaats onafhankelijk. En om ons goed te kunnen verplaatsen in uw zaak, komen we daarom zonodig ook bij u op kantoor of thuis. En daarbij hebben we gewoon toegang tot ons digitale kantoor. Originele stukken die u ons toestuurt worden gedigitaliseerd en worden daarna zo snel mogelijk aan u geretourneerd. Lees hier een verslag over onze ervaringen met het digitaal kantoor.

Tarieven & rechtsbijstand

Wij houden van duidelijkheid en transparantie. Daarom geven we van tevoren al een indicatie van de te verwachten kosten. Van de daadwerkelijk aan uw zaak bestede uren wordt u maandelijks achteraf op de hoogte gehouden. Zo is er altijd duidelijkheid. Ook heeft Defenz Advocaten met diverse rechtsbijstandverzekeraars afspraken.

Ga naar tarieven & rechtsbijstand

Alle Defenz advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast zijn veel van onze advocaten aangesloten bij specialisatieverenigingen. Zij kunnen u bijstaan in welke zaak dan ook.

Nederlandse Orde van Advocaten

De advocaten van Defenz Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Conform de voorschriften van de NOvA hebben wij voor betalingen ten behoeve van cliënten een Stichting gecreëerd voor ontvangst van derdengelden. Betalingen ten behoeve van  onze cliënten kunnen verricht worden op rekening NL 75 ABNA 0423258419 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Defenz Advocaten te Drachten onder vermelding van het dossiernummer. Meer over de toepasselijke regelgeving leest u hier.

De Nederlandse Orde van Advocaten is gevestigd te 2596 XM Den Haag aan de Neuhuyskade 94. Voor meer informatie over de orde, zie www.advocatenorde.nl

Specialisatieverenigingen

Onze advocaten zijn aangesloten bij diverse specialisatieverenigingen: