Heeft u last van een vervuild perceel, geluidshinder of vragen over een vergunning? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!

 

Het omgevingsrecht heeft betrekking op het beschermen van het leef- en werkmilieu. Hieronder vallen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, water, natuurbescherming en algemeen bestuur. Er zijn regels in de Grondwet opgenomen omtrent de bescherming van bodem, lucht- en waterkwaliteit, waarvan de Wet milieubeheer de belangrijkste is. Ook staan hier wetten in als de Wet geluidshinder, de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet.

Soms wordt u geconfronteerd met een vervuild perceel. Bent u dan aansprakelijk als u aangeschreven wordt door de overheid? En kunt u uw schade ook verhalen op een derde? Mr. Gerrit Wempe heeft de nodige ervaring met zaken omtrent milieurecht. Indien u een vraag op dit gebied heeft, kunt u contact met hem opnemen.

Onze specialisten op dit gebied
Verwant nieuws