Medezeggenschapsrecht

Het medezeggenschaprecht komt voort uit de (polder-)gedachte dat een werkgever en de werknemers uiteindelijk één en hetzelfde doel hebben, namelijk dat hun bedrijf goed blijft draaien, niet alleen nu maar ook voor de toekomst. Een goed functionerende medezeggenschap verhoogt het draagvlak voor allerlei belangrijke beslissingen binnen een onderneming. Het zorgt voor rust op de werkvloer en verhoogt de betrokkenheid van de werknemers bij het beleid van de onderneming.

Het medezeggenschapsrecht wordt steeds belangrijker; tegenwoordig kan een ondernemer niet meer om het medezeggenschaprecht heen:

Adviesrecht

Een ondernemer is verplicht over een groot aantal onderwerpen aan de ondernemingsraad advies te vragen, voordat hij daarover een definitief besluit neemt. Dit geldt bijvoorbeeld bij reorganisaties, bedrijfssluiting, wijziging van zeggenschap, het doen van belangrijke investeringen en de invoering van technologische veranderingen. Vraagt de ondernemer geen advies dan kan de ondernemingsraad tegen zo’n voorgenomen besluit beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Het komt regelmatig voor dat de Ondernemingskamer aan de ondernemer oplegt dat een besluit volledig moet worden teruggedraaid!

Instemmingsrecht

Daarnaast moet de ondernemer voor een groot aantal andere onderwerpen zelfs instemming van de ondernemingsraad vragen. Dit betreft bijvoorbeeld wijzigingen van pensioen- of winstdelingsregelingen, werktijdenregelingen of belonings- en functiewaarderingsregelingen. Wordt hierover geen instemming gevraagd dan kan de ondernemingsraad de kantonrechter vragen het voorgenomen besluit van de ondernemer nietig verklaren. Ook de kantonrechter kan dan dus beslissen dat de ondernemer een besluit volledig moet terugdraaien!

Recht op scholing, overleg, etc

Leden van ondernemingsraden hebben onder werktijd het recht op scholing die zij nodig vinden; de ondernemer moet dit ook mogelijk maken en de kosten ervan vergoeden. Ook moeten er overlegvergaderingen plaatsvinden nadat de ondernemingsraad (of de ondernemer) daarom vraagt.

Overeenstemmingsrecht ziekteverzuim en instemmingsrecht preventiemedewerker

Tussen de ondernemer en de ondernemingsraad moet overeenstemming worden bereikt over een (basis-)contract met een bedrijfsarts. Stemt de ondernemingsraad niet in dan kan ondernemer maar één ding doen, namelijk een allesomvattend (en wellicht duur!) contract afsluiten met een Arbodienst. Ook bij de keuze voor de Arbodienst heeft de ondernemingsraad dan ook weer instemmingsrecht.

De ondernemingsraad heeft verder ook instemmingsrecht voor de persoon en de taken van de preventiemedewerker in het bedrijf. Dit is van groot belang omdat de ondernemingsraad en preventiemedewerker nauw behoren samen te werken om de veiligheid binnen een bedrijf zoveel mogelijk te waarborgen.

Vraag (tijdig) advies!

Hoewel het medezeggenschapsrecht erop is gericht om de werkgever en de werknemers zoveel mogelijk in goede harmonie tot invulling van het beleid in een bedrijf te laten komen, kan een verschil van mening tussen de ondernemer en de ondernemingsraad de verhoudingen in een bedrijf ook fors op scherp zetten. Als de ondernemingsraad actie wil gaan ondernemen, gelden daarbij volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor de ondernemingsraad de nodige termijnen.

Onze specialist arbeidsrecht, mr. Johan Keizer, staat werkgevers en werknemers bij; hij kent beide kanten van de medaille. Hij adviseert werkg evers bij vragen hoe om te gaan met heikele kwesties waarbij de ondernemingsraad is betrokken. Verder staat hij menige ondernemingsraad bij, bijvoorbeeld omdat de ondernemingsraad meent dat de ondernemer hem ten onrechte passeert, of niet serieus neemt.

Rijzen bij u vragen op het gebied van het medezeggenschapsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op metonze specialist!

Onze specialisten op dit gebied
Advocaat / Partner
Specialist in insolventierecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. met de focus op duidelijkheid. Ook is hij curator in faillissementen.
Advocaat / Partner
Toegewijd advocaat, gespecialiseerd in tuchtrecht en bestuursrecht. Gerrit heeft affiniteit voor de zorg en staat regelmatig medici bij.
Advocaat / Partner
Personen- en familierechtadvocaat, mediator en overlegadvocaat. Doelgericht en betrokken. Andrea is hard op haar lijn, maar zacht op de persoon.
Advocaat
Ervaren specialist op het gebied van sociaal zekerheid- en personen- en familierecht. In zijn werk legt hij de focus op kennis en welzijn van mensen.
Advocaat
Toewijding is de sleutel tot succes. Onder dit motto houdt Samim zich bezig binnen de civiele praktijk voornamelijk met vastgoed gerelateerde zaken.
Advocaat
Met enthousiasme houdt Eline zich bezig met de algemene praktijk. Ze is een gedreven jurist en is cum laude afgestudeerd met als specialisme het privaatrecht.
Verwant nieuws
Rawpixel 761477 Unsplash
Ondernemers

Letselschaderecht

Hebt u schade ondervonden door een ongeval, aanval van een dier of een medische fout? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen! Defenz Advocaten beschikt niet over een

Read More »
Helloquence 61189 Unsplash
Ondernemers

Omgevingsrecht

Heeft u last van een vervuild perceel, geluidshinder of vragen over een vergunning? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen! Het omgevingsrecht heeft betrekking op het

Read More »
Vincent Versluis 198649 Unsplash
Ondernemers

Ondernemingsrecht

Start u een onderneming, heeft u hulp nodig bij een contact of heeft u een vraag over uw werknemers? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen! Onder ondernemingsrecht

Read More »

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen!

Bezoekadres
Zonnedauw 12
9202 PA Drachten

Telefoonnummer
088- 515 9099

E-mailadres
info@defenz.nl

Contactformulier