Betaalt u te veel huur? Heeft u problemen met uw huurders? Gelden dezelfde regels voor bedrijfsruimten en woonruimten? Onze advocaten helpen u hierbij!

 

Een huurder van woonruimte is in Nederland goed beschermd, omdat wonen een eerste levensbehoefte is. Heeft een huurder een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kan alleen  de rechter de huur tegen de wil van de huurder laten eindigen en dat alleen bij een goede reden. Een veel voorkomende reden is een flinke huurachterstand (minimaal 2 maanden en de lopende maand), daartegen kan de huurder weinig doen. Als er een huurachterstand dreigt, is het zaak om zo vroeg mogelijk met de verhuurder te gaan overleggen over een betalingsregeling. Ook de aanwezigheid van een wietplantage leidt in de regel tot een uitspraak van de rechter tot einde huur.  Veel moeilijker is huurbeëindiging bij overlast, de overlast  moet vaststaan, ernstig zijn en door de verhuurder worden aangetoond.

Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd of een hospita-overeenkomst (huurder woont bij verhuurder) gelden andere regels en is het einde van de huur eenvoudiger.

Huurder en verhuurder zijn niet vrij in het bepalen van de huurprijs van een woning (“wat de gek er voor geeft”), er geldt een puntensysteem, waarbij het oppervlak en de voorzieningen een belangrijke rol spelen. Informatie over het puntensysteem is beschikbaar bij de huurcommissie. De punten leiden tot een minimum en maximum huur, tussen deze grenzen zijn  huurder en verhuurder vrij. Dit is niet het geval bij een all-in huur, dan geldt de minimumprijs voor de (kale) huur en de rest is een voorschot op de servicekosten. Vaak is dit voorschot veel te hoog en moet er worden terugbetaald aan de huurder.

Bij huur van bedrijfsruimten gelden andere regels. De vrijheid van huurder/verhuurder is veel groter omdat het niet om de bescherming van een eerste levensbehoefte gaat.

Dreigt er voor u als huurder einde huur? Wilt u als verhuurder een einde maken aan de huur? Zadelt verhuurder u op met hoge kosten “herstel oude staat”? Betaalt u te veel huur? Om u in de wirwar van regelgeving te kunnen adviseren of te procederen, kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Onze specialisten op dit gebied
Verwant nieuws