Executie- en beslagrecht

Wordt er gedreigd met beslaglegging op uw goederen? Beschikt u niet meer over uw eigen saldo? Wat is een conservatoir beslag? Onze advocaten helpen u hierbij!

Het beslag- en executierecht omvat een omvangrijk rechtsgebied. Het bestrijkt niet alleen het werkterrein van de advocaat of jurist, maar ook het werkterrein dat bij uitsluiting aan de gerechtsdeurwaarder toebehoort. Het beslag- en executierecht kan het beste getypeerd worden als het sluitstuk van het procesrecht. Het geeft kort samengevat regels om een rechterlijke uitspraak af te kunnen dwingen. Het bestrijkt een groot scala onderwerpen. Tot de kern toegebracht bestaat het beslag- en executierecht grofweg uit twee delen. Enerzijds het conservatierecht en anderzijds het executierecht.

Beslag leggen

Het conservatierecht geeft een regeling voor conservatoire (bewarende) maatregelen, zoals bijvoorbeeld conservatoire beslagen gelegd voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Het executierecht geeft regels om een gerechtelijke uitspraak te kunnen afdwingen, bijvoorbeeld door middel van een beslag.

In de praktijk roept met name het conservatierecht vragen op. Door middel van het conservatierecht is het namelijk mogelijk om voorafgaand aan een gerechtelijke procedure een beslag te doen leggen. Dit beslag is een bewarend beslag en is bedoeld om te voorkomen dat verhaalsobjecten tijdens het voeren van de gerechtelijke procedure verdwijnen. De gevolgen van een dergelijk beslag zijn echter wel dat ook iemand die de vordering van de eiser betwist, geconfronteerd kan worden met een conservatoir beslag en dus bijvoorbeeld niet over het saldo op de bankrekening kan beschikken. Het wordt in de praktijk ook regelmatig als “drukmiddel” gebruikt.

Rechterlijk verlof bij conservatoir beslag

Voorafgaand aan het leggen van een conservatoir beslag is een verlof van de voorzieningenrechter vereist. Voor het verzoeken van een dergelijk verlof is de bijstand van een advocaat vereist. Het verzoekschrift tot en het doen leggen van conservatoire beslagen moet aan meerdere formaliteiten voldoen en kent, net als het executierecht, fatale termijnen. Die kunnen zelfs verval van het beslag tot gevolg hebben. Het inschakelen van een advocaat die op dit rechtsgebied gespecialiseerd is, is daarom zeker aan te bevelen.

Onze specialisten op dit gebied
Advocaat / Partner
Specialist in insolventierecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. met de focus op duidelijkheid. Ook is hij curator in faillissementen.
Advocaat / Partner
Personen- en familierechtadvocaat, mediator en overlegadvocaat. Doelgericht en betrokken. Andrea is hard op haar lijn, maar zacht op de persoon.
Advocaat
Specialist op het gebied van sociaal zekerheid- en personen- en familierecht. In zijn werk legt hij de focus op kennis en welzijn van mensen.
Advocaat
Toewijding is de sleutel naar succes. Onder dit motto houdt Samim zich bezig met de algemene praktijk.
Verwant nieuws
Rawpixel 1055781 Unsplash
Ondernemers

Strafrecht

Heeft u een goede verdediging of juist advies nodig in een strafproces? Onze advocaten helpen u hierbij! Het strafrecht is per definitie het speelveld tussen overheid en

Read More »
Marcelo Leal 525182 Unsplash
Ondernemers

Tuchtrecht

Heeft u een klacht over een medische professional? Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor een medische fout? Twijfelt u aan het professioneel optreden van een beroepsgenoot? Onze

Read More »
Serhat Beyazkaya 655896 Unsplash
Ondernemers

Vervoerrecht

Wordt uw vervoersmiddel in beslaggenomen vanwege een verdachte lading? Heeft uw lading schade opgelopen tijdens de reis? Of heeft u een vraag over een vervoersovereenkomst? Onze advocaten

Read More »

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen!

Bezoekadres
Zonnedauw 12
9202 PA Drachten

Telefoonnummer
088- 515 9099

E-mailadres
info@defenz.nl

Contactformulier