Executie- en beslagrecht

Wordt er gedreigd met beslaglegging op uw goederen? Beschikt u niet meer over uw eigen saldo? Wat is een conservatoir beslag? Onze advocaten helpen u hierbij!

Het beslag- en executierecht omvat een omvangrijk rechtsgebied. Het bestrijkt niet alleen het werkterrein van de advocaat of jurist, maar ook het werkterrein dat bij uitsluiting aan de gerechtsdeurwaarder toebehoort. Het beslag- en executierecht kan het beste getypeerd worden als het sluitstuk van het procesrecht. Het geeft kort samengevat regels om een rechterlijke uitspraak af te kunnen dwingen. Het bestrijkt een groot scala onderwerpen. Tot de kern toegebracht bestaat het beslag- en executierecht grofweg uit twee delen. Enerzijds het conservatierecht en anderzijds het executierecht.

Beslag leggen

Het conservatierecht geeft een regeling voor conservatoire (bewarende) maatregelen, zoals bijvoorbeeld conservatoire beslagen gelegd voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Het executierecht geeft regels om een gerechtelijke uitspraak te kunnen afdwingen, bijvoorbeeld door middel van een beslag.

In de praktijk roept met name het conservatierecht vragen op. Door middel van het conservatierecht is het namelijk mogelijk om voorafgaand aan een gerechtelijke procedure een beslag te doen leggen. Dit beslag is een bewarend beslag en is bedoeld om te voorkomen dat verhaalsobjecten tijdens het voeren van de gerechtelijke procedure verdwijnen. De gevolgen van een dergelijk beslag zijn echter wel dat ook iemand die de vordering van de eiser betwist, geconfronteerd kan worden met een conservatoir beslag en dus bijvoorbeeld niet over het saldo op de bankrekening kan beschikken. Het wordt in de praktijk ook regelmatig als “drukmiddel” gebruikt.

Rechterlijk verlof bij conservatoir beslag

Voorafgaand aan het leggen van een conservatoir beslag is een verlof van de voorzieningenrechter vereist. Voor het verzoeken van een dergelijk verlof is de bijstand van een advocaat vereist. Het verzoekschrift tot en het doen leggen van conservatoire beslagen moet aan meerdere formaliteiten voldoen en kent, net als het executierecht, fatale termijnen. Die kunnen zelfs verval van het beslag tot gevolg hebben. Het inschakelen van een advocaat die op dit rechtsgebied gespecialiseerd is, is daarom zeker aan te bevelen.

Onze specialisten op dit gebied
Advocaat / Partner
Specialist in insolventierecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. met de focus op duidelijkheid. Ook is hij curator in faillissementen.
Advocaat / Partner
Toegewijd advocaat, gespecialiseerd in tuchtrecht en bestuursrecht. Gerrit heeft affiniteit voor de zorg en staat regelmatig medici bij.
Advocaat / Partner
Personen- en familierechtadvocaat, mediator en overlegadvocaat. Doelgericht en betrokken. Andrea is hard op haar lijn, maar zacht op de persoon.
Advocaat
Ervaren specialist op het gebied van sociaal zekerheid- en personen- en familierecht. In zijn werk legt hij de focus op kennis en welzijn van mensen.
Advocaat
Toewijding is de sleutel tot succes. Onder dit motto houdt Samim zich bezig binnen de civiele praktijk voornamelijk met vastgoed gerelateerde zaken.
Advocaat
Met enthousiasme houdt Eline zich bezig met de algemene praktijk. Ze is een gedreven jurist en is cum laude afgestudeerd met als specialisme het privaatrecht.
Verwant nieuws
Defenz Boek
Ondernemers

Algemene praktijk

Onze advocaten zijn niet alleen gespecialiseerd op bepaalde gebieden, zij kunnen u bijstaan bij al uw zaken! Algemene praktijk is eigenlijk geen rechtsgebied, maar meer

Read More »
Rawpixel 552396 Unsplash
Ondernemers

Ambtenarenrecht

Ambtenaren hebben een rechtspositie die behoorlijk afwijkt van de rechtpositie van een werknemer. Veel mensen, werkzaam in het onderwijs, vallen ook onder het ambtenarenrecht. Beschermde rechtspositie

Read More »
Rawpixel 659488 Unsplash
Ondernemers

Arbeidsrecht

Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd, gaat uw werknemer bij de concurrent werken of heeft u een andere zaak omtrent arbeidsrecht? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!

Read More »

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen!

Bezoekadres
Zonnedauw 12
9202 PA Drachten

Telefoonnummer
088- 515 9099

E-mailadres
info@defenz.nl

Contactformulier