Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Tarieven & rechtsbijstand

Onze tarieven worden gekenmerkt door duidelijkheid en transparantie. Daarom ontvangt u op voorhand een indicatie van de verwachte kosten. Vraag een gratis oriëntatiegesprek aan en ontvang een kostenindicatie op maat. Lees verder voor meer informatie.

Gratis oriënterend gesprek!

Vraag nu een gratis oriëntatiegesprek aan! We nemen binnen 24 uur telefonisch contact met u op.

Tarieven

Wij houden van duidelijkheid en transparantie. Daarom geven we van tevoren al een indicatie van de te verwachten kosten. Bij aanvang van de zaak, meestal tijdens het eerste gesprek, wordt een inschatting gegeven van de te maken kosten. Van de daadwerkelijk aan uw zaak bestede uren wordt u maandelijks achteraf op de hoogte gehouden. Zo is er altijd duidelijkheid. In sommige gevallen zijn voor duidelijk omlijnde werkzaamheden ook vaste prijsafspraken mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Afspraken met rechtsbijstandverzekeraars

Defenz Advocaten heeft met diverse rechtsbijstandverzekeraars afspraken. Vraag hier uw rechtsbijstandverzekeraar naar. Indien er een procedure nodig is, heeft u op grond van Europese regelgeving en jurisprudentie recht op een advocaat naar uw eigen keuze. Met bepaalde rechtsbijstandverzekeraars zoals de Stichting Achmea Rechtsbijstand hebben wij speciale afspraken. Het voordeel daarvan is dat u minder snel ‘uit de dekking loopt’ dan bij een advocaat die u op uurbasis bijstaat. Bij zo’n advocaat bestaat de kans dat u uiteindelijk toch een deel van de rechtsbijstandskosten zelf voor eigen rekening moet nemen. Voorts kennen wij de weg in de mogelijkheden om onder de polisdekking goede deskundigen te benaderen.

Gefinancierde rechtshulp

Als u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking wenst te komen is dit in een aantal gevallen bespreekbaar. U moet dan wel rekening houden met wettelijk vastgestelde eigen bijdrages. Als u denkt dit jaar teveel te verdienen om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u kijken of u voor peiljaarverlegging in aanmerking komt.

Diagnose & Triage via het Juridisch Loket

Door eerst het Juridisch Loket te consulteren, kunt u in aanmerking komen voor een korting van circa € 53,00 op de eigen bijdrage (bedragen kunnen per jaar veranderen). Het Juridisch Loket heeft een lijst opgesteld van zaken waarvoor zij zélf rechtshulp kunnen bieden, waarvoor een LAT (Lichte Advies Toevoeging) wordt afgegeven en waarvoor een reguliere toevoeging wordt afgegeven. Indien het Juridisch Loket aangeeft dat u voor een LAT of reguliere toevoeging in aanmerking komt, dan kunt u aangeven door welke advocaat of welk kantoor u wilt worden geholpen, zodat het Juridisch Loket bij doorverwijzing hiermee rekening kan houden. Alleen door via het Juridisch Loket rechtshulp aan te vragen, komt u in aanmerking voor de korting. Omdat alleen de klant deze aanvraag kan doen, bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. Achteraf kan geen korting meer worden bewerkstelligd.

Vordering indienen?

Heeft u een vordering bij een faillissement waarbij een curator van Defenz optreedt? Maak u claim eenvoudig kenbaar via dit formulier of mail o.v.v. de naam van het desbetreffende faillissement naar:

insolventie@defenz.nl

Neem contact op

Bezoekadres
Zonnedauw 12
9202 PA Drachten

Openingstijden:
Ma – vrij: 9:00 – 17:00 uur

E-mailadres
info@defenz.nl