Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Beslag leggen: hoe doe je dat?

Ivar Boschma | Advocaat
Ivar Boschma | Advocaat

Dit artikel is geschreven door Ivar Boschma een ervaren advocaat in de algemene civiele praktijk.

Geld Voor Website Beslaglegging

 

Iedere ondernemer krijgt op een gegeven moment te maken met schuldenaren die niet betalen. Ondanks talloze aanmaningen gaat de schuldenaar niet over tot betaling. De kans bestaat zelfs dat je als schuldeiser compleet achter het net vist: de schuldenaar kán niet meer betalen. Als de schuldenaar beschikt over vermogensbestanddelen, denk bijvoorbeeld aan (on)roerende zaken of banktegoeden, kan de schuldeiser beslag leggen op het vermogen van de schuldenaar.

Het belangrijkste gevolg van beslaglegging is de blokkerende werking. Blokkerende werking betekent dat rechtshandelingen verricht na de beslaglegging, die betrekking hebben op het goed waarop het beslag rust, niet tegen de beslaglegger kunnen worden ingeroepen. Verkoopt een beslagen schuldenaar bijvoorbeeld het beslagen object aan een derde, dan kan de beslaglegger deze verkoop in veel gevallen als het ware negeren. Hij zou in sommige situaties bijvoorbeeld tot executoriale verkoop van het beslagen object kunnen overgaan.

Bij de verhaalsbeslagen, beslagen die strekken tot verhaal van een geldvordering, onderscheiden we twee vormen van beslag:

  1. Conservatoir beslag

Een schuldeiser kan conservatoir beslag leggen op het vermogen van de schuldenaar. Het doel van conservatoir beslag is om te voorkomen dat de schuldenaar de beslagen objecten heeft vervreemd tegen de tijd dat de beslaglegger een executoriale titel heeft verkregen.  Met conservatoir beslag  kan je als schuldeiser dus voorkomen dat de schuldenaar de goederen waarop het beslag rust gaat onttrekken aan zijn vermogen.

Om conservatoir beslag te kunnen leggen, is toestemming (verlof) nodig van de rechtbank. Alleen advocaten zijn bevoegd bij de rechtbank een dergelijke verlofprocedure te starten door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Als de rechtbank het verlof verleent, dient de schuldeiser  binnen een door de rechtbank te bepalen termijn een ‘eis in de hoofdzaak’ in te stellen. Als de rechtbank het verlof eenmaal heeft verleend, kan de deurwaarder overgaan tot het leggen van beslag. Met het beslagen goed zelf kan de schuldeiser echter nog niets, omdat hij eerst een executoriale titel nodig hebt.  Die executoriale titel verkrijgt de schuldeiser als hij door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld in de procedure waarin hij de eis in de hoofdzaak heeft ingesteld..

  1. Executoriaal beslag

Als de eis in de hoofdzaak wordt toegewezen, verkrijgt de beslaglegger een executoriale titel. Als deze executoriale titel voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, gaat het conservatoir beslag over in executoriaal beslag. Dit executoriale beslag is gericht op de tenuitvoerlegging van het in de executoriale titel vervatte recht. De executoriale titel moet nog wel aan de schuldenaar worden betekend voordat tot tenuitvoerlegging kan worden overgegaan. Als de eis in de hoofdzaak wordt afgewezen, dan vervalt het conservatoire beslag automatisch.

Bankbeslag

Een van de vormen van beslag die vaak wordt gebruikt bij wanbetalers, is bankbeslag. Dit houdt in dat derdenbeslag wordt gelegd onder de bank op de bankrekening van de schuldenaar. Het gevolg hiervan is dat de schuldenaar geen toegang meer heeft tot het saldo van de bankrekening dat aanwezig is op het moment dat het beslag wordt gelegd. Dit zou kunnen betekenen dat de schuldenaar mogelijk ook zijn andere schuldeisers niet meer kan betalen.

Wilt u meer informatie over het leggen van beslag, neem dan contact op via 088- 515 9099 of mail naar Boschma@defenz.nl.

Ivar Boschma | Advocaat

Mijn naam is Ivar Boschma. Sinds een aantal jaren werk ik als advocaat bij Defenz Advocaten in de algemene civiele praktijk. Daarbij ligt de focus op vastgoedkwesties en het contractenrecht. Door ervaring met diverse geschillen op het gebied van vastgoed en contractenrecht en mijn praktische aanpak, kan ik goed adviseren over uw juridische positie en zo nodig een procedure voeren.

Bel naar 088- 515 9099 of mail naar Boschma@defenz.nl voor een laagdrempelig en gratis oriëntatiegesprek.

Gerelateerde blogs

Gratis spreekuur Defenz Advocaten
Algemene praktijk
Gratis spreekuur

Vanaf 11 april 2023 organiseert Defenz Advocaten wekelijks op dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een gratis spreekuur. U bent

Lees verder »