Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

De onbekwame mediator en de doorgeefluik-advocaat

Gaat u ook naar de slager voor advies als u een operatie moet ondergaan of laat u zich liever behandelen door een chirurg? Vreemd genoeg kiezen mensen dikwijls niet voor een specialist bij hun scheiding, maar voor een onbekwame mediator die ze van de wal in de sloot helpt.

Als je gaat scheiden komt er heel veel op je af. Naast alle emoties die je te verwerken hebt moet er van alles worden geregeld. Wie benader je daarvoor en wat zijn de verschillen?

Een echtscheiding wordt altijd door een advocaat verzocht, de advocaat is verantwoordelijk

Voorop staat dat een verzoekschrift tot echtscheiding altijd door een advocaat wordt ingediend bij de rechtbank. Alleen zij zijn daartoe bevoegd. De reden is dat onze wetgever van mening is dat juridisch deskundigen deze kwesties moet beoordelen en een echtscheiding niet via het loket bij de burgerlijke stand kan worden geregeld.

Ook in het geval een mediator die niet tevens advocaat is een echtscheiding begeleidt dan zal de procedure tot echtscheiding ook via een advocaat verlopen. Het is de taak van de advocaat om de inhoudelijke afspraken over de voorgenomen echtscheiding te controleren op hun juridische juistheid en of dit ook de wens is van de partijen die de echtscheiding vragen. Doet een advocaat dat niet dan fungeert hij/zij als doorgeefluik en handelt daarmee in strijd met de voor advocaten geldende regels.

De bekwame en onbekwame mediator

Mediator is een onbeschermde titel en dat houdt in dat iedereen die zichzelf daartoe geschikt acht zich zo mag noemen. Een echtscheiding is niet alleen een emotioneel proces, maar ook een juridisch zakelijk proces waarbij deskundige hulpverlening nodig is. In de praktijk zijn er veel onbekwame mediators die aanbieden om (echt)scheidingen te begeleiden, maar de kennis om dit te kunnen doen missen. Dit heeft ten gevolge dat er dikwijls afspraken worden gemaakt die in strijd zijn met de wet en niet aansluiten bij huwelijkse voorwaarden. Helaas leidt dit er dan niet zelden toe dat alsnog een gespecialiseerde familierechtadvocaat wordt ingeschakeld door degene die door de gemaakte afspraken is benadeeld.

Bij het inschakelen van een mediator is het raadzaam om goed onderzoek te doen naar de professionaliteit van deze mediator in relatie tot het probleem dat moet worden opgelost. Als er sprake is van zorgen rondom de invulling van het ouderschap dan is het verstandig om een mediator te benaderen die eveneens psychotherapeut of psycholoog is. Is er sprake van een juridisch probleem dan kan beter een advocaat- mediator worden benaderd. De mediator-specialist is naast zijn specialisatie opgeleid tot mediator en om die reden wel bekwaam om problemen te helpen oplossen. De mediator zonder enige specialisatie is vaak de onbewust onbekwame mediator die niet zelden het probleem nog groter maakt.

In samenwerking met de doorgeefluik-advocaat ontstaat een ondeskundig samenspel die niet het belang van de scheidende mensen dient.

De kosten van een echtscheiding

Gratis scheiden is een fabeltje, hoewel veel mediators je dit doen geloven. De praktijk is anders. Mensen met een laag inkomen en/of vermogen kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. De normen zijn te vinden op www.rvr.org. In het geval er gefinancierde rechtsbijstand wordt verleend wordt er een eigen bijdrage bepaald die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, waarbij soms in aanmerking kan worden gekomen voor een vergoeding van deze eigen bijdrage door de gemeente voor de absolute minima. Naast de eigen bijdrage worden de griffierechten nog in rekening gebracht waarop een korting wordt toegepast. De kosten van een echtscheiding zijn hiermee beperkt, maar niet gratis.

Niet alle mediators zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en willen je doen geloven dat zij goedkoper zijn dan een advocaat. Niets is minder waar, want ook gespecialiseerde advocaten zijn bereid om echtscheidingen op basis van gefinancierde rechtsbijstand te behandelen.

Voorbeeld

Een voorbeeld: Man en vrouw laten zich begeleiden door mediator X die na zijn loopbaan als boekhouder wat geld bijverdient als scheidingsmediator. Hij adverteert in het dorpskrantje dat hij voor “slechts”  € 2.500,00 een echtscheiding begeleidt en je daarmee veel goedkoper uit bent dan die dure “vechtadvocaten”. Jan en Marie willen graag goedkoop en snel scheiden en maken daarom een afspraak bij mediator X.

Mediator X is zelf gescheiden en heeft 12 jaren een behoorlijke partneralimentatie moeten betalen aan zijn ex-vrouw. Hij vindt dat vrouwen maar voor zichzelf moeten zorgen, een huwelijk is namelijk geen levensverzekering.

Marie heeft geen werk en heeft de kinderen en de huishouding verzorgd zodat Jan zijn baan als internationaal vrachtwagenchauffeur kon volhouden. Dit hebben zij samen zo besloten en daar altijd vrede mee gehad. Jan gaat er dan ook vanuit dat hij een partneralimentatie zal moeten betalen.

Mediator X vertelt Jan en Marie dat in deze arbeidsmarkt het werk voor het oprapen ligt en Marie geen recht heeft op alimentatie. Zij kan gewoon werken en daarom hoeft Jan niets te betalen. Hij adviseert Marie om afstand te doen van de alimentatie, immers is dat ook niet meer van deze tijd. Jan is verrast, maar wel blij met deze afspraak.

Drie maanden later heeft Marie nog geen inkomen en belt op advies van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente maar eens met een advocaat. Die vertelt haar dat ze een wettelijk recht heeft op een partneralimentatie en van haar kort na de scheiding nog niet kan en mag worden verwacht volledig te kunnen voorzien in de kosten van haar levensonderhoud. De advocaat dient een verzoek tot vaststelling van een partneralimentatie in bij de rechtbank die vervolgens bepaalt dat Jan per maand een bijdrage moet leveren van € 1.000,00 bruto per maand. Een lastige procedure omdat Marie afstand deed van haar recht en dat niet zonder meer kan worden gepasseerd door de rechter.

Een tegenvaller voor Jan die eerst zo bereid leek om een bijdrage te betalen, maar gevoed door een verkeerd advies nu geen woord meer zeg tegen Marie.

Als Jan en Marie van meet af aan goed waren begeleid dan had deze strijd tussen hen kunnen worden voorkomen. En dat niet alleen want Marie kwam er ook nog eens achter dat zij in aanmerking kwam voor gefinancierde rechtsbijstand waardoor zij bijna gratis kan procederen. Achteraf bleek die mediator dus niet zo goedkoop te zijn. Voor bijna niets hadden Jan en Marie begeleid kunnen worden door een gespecialiseerde familierechtadvocaat. Als zij dat hadden geweten hadden zij hoge kosten en veel negatieve energie kunnen voorkomen.

Conclusie

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel goed voorbereid een scheidingsproces in zal gaan, immers ga je ook niet naar de slager voor een operatie.

 

Mr. Andrea Loos Horstman

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099