Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-02-2014

De voorzieningenrechter van de bestuurskamer had een bouwstop opgelegd in verband met de verleende omgevingsvergunning. In de civielrechtelijke appèlprocedure (er was bij verstek een bouwstop opgelegd door de civiele rechter in kort geding) ging het erom of er een vaststellingsovereenkomst was gesloten door de vergunninghouder (in hoger beroep bijgestaan door Mr. Gerrit Wempe) en zijn bezwaarmakende buurman.

Het hof onderschrijft het voorlopige oordeel van de (civiele) voorzieningenrechter dat geen sprake is van een (vaststellings)overeenkomst. Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling die tot stand wordt gebracht door twee of meer partijen. Niet gebleken is dat daarvan in dit geval sprake is.

De vergunninghouder heeft in het kader van een door de buurman tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjeksteradiel aanhangig gemaakte beroepsprocedure, tegenover de bestuursrechter verklaard: ‘Ik kan mijn vrouw niet bereiken. Daarom zal ik nu zelf maar een beslissing nemen. Ik neem geen erker. Ik zal in plaats daarvan een bouwaanvraag indienen voor een nieuw breed kozijn, Ik heb hier slapeloze nachten van gehad en ik heb er geen zin meer in. (…)
Ik zal verweerder verzoeken de bouwvergunning in te trekken.”.

Enkele dagen later heeft de vergunninghouder de bestuursrechter bericht dat hij voornoemde verklaring introk. Uit niets blijkt dat het hier een meerzijdige, mede door de buurman tot stand gebrachte rechtshandeling betrof. De gevorderde bouwstop werd door de civiele rechter afgewezen.

Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 25-02-2014
Datum publicatie: 26-02-2014
Zaaknummer: 200.097.780-01
Rechtsgebieden: Bouwrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

Lees volledige uitspraak

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099