Gratis scheiden zonder advocaat, fabel of niet?

Het lijkt te mooi voor woorden. Een gratis scheiding, meestal via het internet, en zonder een lastige procedure met advocaten. Je gelooft je oren bijna niet, want waar krijg je tegenwoordig nog iets gratis.

Gratis scheiden houdt in dat u een subsidie krijgt van de overheid en de mediator bereid is om de eigen bijdrage uit de laagste categorie kwijt te schelden. U moet daarnaast altijd nog het griffierecht aan de rechtbank betalen en de kosten van de op te vragen huwelijksakte en geboorteakte voldoen.

Gefinancierde rechtsbijstand kan worden aangevraagd door advocaten en Mfn-gecertificeerde mediators.

Lang niet iedereen komt in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De normen die gelden kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/voorwaarden) . Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dat zult u uw advocaatmediator gewoon moeten betalen.

Zonder een advocaat scheiden is niet mogelijk. Een verzoekschrift tot echtscheiding moet worden ingediend door een advocaat. In mediations kan het zijn dat de mediator samenwerkt met een advocaat die de stukken indient en die verantwoordelijk is voor de inhoud van de stukken.

Een gespecialiseerde Vfas-familierechtadvocaat en mediator zal niet meewerken aan het indienen van stukken zonder er van overtuigd te zijn dat deze voldoen aan de wettelijke vereisten, hetgeen meestal inhoudt dat de advocaat-mediator ervoor kiest om zelf een scheiding van A tot Z te regelen. Het is immers een specialisatie waar een advocaat een jarenlange opleiding voor heeft genoten.

Er zijn nog advocaten ( veelal geen familierechtspecialisten) bereid om hun handtekening tegen een vergoeding te plaatsen onder stukken die zijn opgesteld door onbekwame mediators die veelal geen kaas hebben gegeten van de juridische gevolgen van een echtscheiding. Niet zelden ontstaan er na de scheiding problemen over de uitleg van convenanten die juridisch niet deugen.

Helaas zijn er geen tot weinig middelen om de onbekwame mediator aansprakelijk te stellen voor zijn wanpraktijken, immers mag u van een niet geschoolde mediator niet te veel verwachten en is er geen beroepsvereniging te vinden waar u zich kunt beklagen. Klagen tegen de advocaat kan succes hebben, maar dat lost veelal nog niet het probleem op dat het convenant niet deugt en de scheiding niet kan worden afgerond.

Als u respect hebt voor elkaar en u wilt de gevolgen van de voorgenomen scheiding goed regelen bereid u dan goed voor en bezoek de site www.verderonline.nl.. Gratis scheiden lijkt goedkoop, maar kan duurkoop worden.

Op de dag van de scheiding op 14 september a.s. staan onze familierechtspecialisten en mediators voor u klaar om u van informatie te voorzien. Op onze site vindt u de tijden van het inloopspreekuur. Ook kunt u kiezen voor een gesprek op afspraak. En dat is die dag echt gratis!

Andrea Loos-Horstman

vFas advocaat-mediator

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099