Studiekostenbeding? Werkgever pas op!

De kantonrechter in Amsterdam heeft 4 januari 2017 een interessant oordeel uitgesproken over een studiekostenbeding.
Wat was er aan de hand?

Een werkneemster bij een makelaarskantoor maakte goede carrière. Zij was begonnen als trainee en trad daarna in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als medewerkster buitendienst. In deze arbeidsovereenkomst was een studiekostenbeding opgenomen, dit omdat van haar werd verwacht een bepaalde opleiding te volgen. Uiteindelijk werd ze benoemd in de functie van assistent-makelaar en kreeg zij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Afgesproken was dat zij voor deze nieuwe functie op kosten van de werkgever de zgn. KRMT-opleiding zou volgen. Daarvoor werd een nieuw studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgenomen. Deze laatste arbeidsovereenkomst werd echter al kort daarna door de werkneemster opgezegd. De redenen daarvoor worden niet duidelijk uit het vonnis. De werkgever betaalde vervolgens het laatste maandloon niet uit omdat hij alle studiekosten volgens de studiekostenbedingen uit de verschillende arbeidsovereenkomsten met het loon verrekende.

Wat zegt de kantonrechter?

De kantonrechter maakt eerst onderscheid tussen de studiekostenbedingen uit de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het studiekostenbeding uit de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij overweegt dat de last van een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een werknemer behoorlijk zwaarder is dan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De kans dat de werknemer de studiekosten moet terugbetalen is immers een stuk groter bij een contract voor bepaalde tijd.

Studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De kantonrechter vindt dat een werkgever alleen een beroep kan doen op een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als hij aan 3 strenge voorwaarden heeft voldaan:

1. hij moet voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst de werknemer nadrukkelijk op het studiekostenbeding wijzen;

2. hij moet de werknemer bij het beginnen van de studie/opleiding de werknemer er nogmaals en expliciet op wijzen dat het volgen van die opleiding op koster termijn kan leiden tot een plicht tot terugbetaling van de studiekosten;

3. hij moet de werknemer voorafgaand aan het opgeven voor de opleiding of cursus de precieze kosten voorrekenen.

De werkgever moet bewijzen dat aan deze voorwaarden is voldaan. Is daaraan niet voldaan of kan de werkgever dat niet bewijzen, dan kan hij dus geen studiekosten op de werknemer verhalen!

De kantonrechter concludeerde dat de werkgever niet aan deze voorwaarden had voldaan, zodat de werkgever deze studiekosten dus niet mocht verrekenen.

Studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij een studiekostenbeding uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ligt dat anders. De kantonrechter stond de verrekening van de kosten van de KRMT-opleiding wel toe. De werkneemster wist dat zij voor haar nieuwe functie een opleiding diende te volgen. Ook vond de kantonrechter het van belang dat het niet de werkgever maar werkneemster was geweest die al na zeer korte tijd zelf haar dienstverband had opgezegd.

Moraal van het verhaal:

Werkgevers moeten zich goed realiseren dat zij aan strenge eisen moeten voldoen als zij met succes een beroep willen doen op een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd!

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099