Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Het eigendomsvoorbehoud: wat is het en hoe werkt het?

In mijn vorige blog <link > schreef ik over het reclamerecht. Verkopers van roerende zaken kunnen zich beroepen op het reclamerecht als een koper niet betaalt. In deze blog zoomen we in op het eigendomsvoorbehoud. Dit rechtsfiguur vertoont overeenkomsten, maar ook verschillen met het reclamerecht. Hieronder leg ik aan de hand van een eenvoudige casus uit wat het eigendomsvoorbehoud is en hoe je het kunt gebruiken.

Casus
De Schoenfabriek ontwerpt en produceert schoenen. De Schoenfabriek verkoopt de schoenen aan winkels in het hele land. In de algemene voorwaarden van de Schoenfabriek staat de volgende bepaling:

Alle geleverde schoenen blijven eigendom van de Schoenfabriek tot volledige betaling van alle vorderingen.
De Hoge Hak is een schoenenwinkel. De Hoge Hak koopt schoenen in bij verschillende fabrieken om ze vervolgens te verkopen aan consumenten. Zij koopt ook een partij schoenen in bij de Schoenfabriek. De factuur voor die partij bedraagt € 1.000. De Hoge Hak dient de factuur binnen 30 dagen te betalen aan de Schoenfabriek.

Door dalende omzetten is de schoenenwinkel niet in staat om de factuur te betalen. Ook na uitstel van betaling lukt het De Hoge Hak niet om de vordering van de Schoenfabriek te voldoen. De Schoenfabriek wil de schoenen nu terug. Kan de Schoenfabriek zich op het eigendomsvoorbehoud beroepen?

Juridisch kader
Het eigendomsvoorbehoud (artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek) brengt mee dat een verkoper van goederen eigenaar blijft totdat de koper heeft betaald. Na betaling wordt de koper eigenaar van de goederen. In het geval van de casus blijft de Schoenfabriek dus eigenaar van de schoenen, totdat De Hoge Hak voor de schoenen heeft betaald. Na betaling aan de Schoenfabriek wordt De Hoge Hak eigenaar. En als de betaling uitblijft, kan de Schoenfabriek de schoenen weer komen ophalen. Zij is immers eigenaar gebleven.

Faillissement van de koper
Een verkoper van goederen vist meestal achter het net als een koper failliet gaat en nog niet heeft betaald voor de geleverde goederen. In principe vallen die goederen namelijk in de failliete boedel. Daarnaast zijn er doorgaans andere schuldeisers die eerder worden uitbetaald dan een schuldeiser die spullen heeft verkocht aan de failliete koper. Een eigendomsvoorbehoud kan in dit geval uitkomst bieden omdat het zorgt voor een sterkere positie in het faillissement van de koper. Door een geldig eigendomsvoorbehoud kan een verkoper de goederen ook opeisen in het faillissement van de koper.

Toegepast op onze casus betekent dit dat de Schoenfabriek de geleverde schoenen kan terugvorderen als De Hoge Hak failliet gaat. De Schoenfabriek is eigenaar gebleven en voorkomt met het eigendomsvoorbehoud dat zij met lege handen staat in het faillissement van De Hoge Hak.

Wordt u geconfronteerd met een eigendomsvoorbehoud of hanteert u zelf een eigendomsvoorbehoud en wilt u geadviseerd worden, dan kunt u met mij contact opnemen via Boschma@defenz.nl of via 06-52520282.

Aof 20210121 Defenz Ivar Boschma 4551

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099