Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Het reclamerecht: wat is het en hoe werkt het?

Ivar Boschma | Advocaat
Ivar Boschma | Advocaat

Dit artikel is geschreven door Ivar Boschma een ervaren advocaat in de algemene civiele praktijk.

Fietszaak

Hoe kan een verkoper zich wapenen tegen een koper die niet betaalt? In een eerdere blog schreef ik over de mogelijkheid om beslag te leggen op het vermogen van een schuldenaar. In deze blog ga ik in op een andere manier om op te treden tegen wanbetalers, namelijk het reclamerecht.

Casus
Het recht van reclame kan goed worden uitgelegd aan de hand van een casus: Anton heeft een fietsenwinkel en verkoopt fietsen in alle soorten en maten. Bernard wil het nieuwe jaar goed beginnen en koopt daarom een spiksplinternieuwe racefiets in de fietsenwinkel van Anton. Bernard hoeft nog niet meteen te betalen, maar krijgt wel een factuur. Binnen 14 dagen moet hij de koopsom van € 1.000,- betalen aan Anton. Maar na 14 dagen heeft Bernard niet betaald. Zelfs nadat Anton diverse aanmaningen naar Bernard heeft gestuurd, betaalt Bernard nog steeds niet voor de racefiets. Wat kan Anton in dit geval doen?

Het recht van reclame
Anton zou zich kunnen beroepen op het reclamerecht (artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek). Kort gezegd houdt het reclamerecht in dat verkoper Anton de verkochte zaak, de racefiets, kan opeisen bij koper Bernard omdat Bernard niet betaalt. Door het reclamerecht in te roepen wordt Anton weer eigenaar van de racefiets en kan hij de fiets terugvorderen. Dit wordt ook wel revindicatie genoemd. Voor een succesvol beroep op artikel 7:39 BW moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• Het gaat om een roerende zaak. Bij onroerende zaken, zoals vastgoed, kan het recht van reclame dus niet worden ingeroepen;
• De zaak is aan de koper afgeleverd en bevindt zich nog steeds bij de koper;
• De zaak bevindt zich in dezelfde staat als tijdens de aflevering;
• De koopsom is niet betaald;
• Er is voldaan aan de vereisten voor een ontbinding (artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek). Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming en de schuldenaar is in verzuim terwijl nakoming nog mogelijk is;
• De verkoper beroept zich via een schriftelijke verklaring gericht aan de koper op het reclamerecht.

Termijnen
Als verkoper Anton zich wil beroepen op het recht van reclame moet hij niet te lang wachten. Binnen 6 weken na het opeisbaar worden van zijn vordering op Bernard én binnen 60 dagen na aflevering van de fiets zal Anton moeten reclameren. Doet hij dat niet, dan vervalt de mogelijkheid om de fiets op te eisen.

Faillissement van de koper
De kracht van het reclamerecht is goed merkbaar bij een faillissement van de koper. Ook in dat geval kan een verkoper een verkochte zaak namelijk reclameren. Wel dient de verkoper de faillissementscurator een redelijke termijn te geven om de koopprijs alsnog te betalen of zekerheid te geven voor deze betaling. Betaalt de faillissementscurator niet of biedt hij geen zekerheid voor betaling, dan dient hij de zaak terug te geven aan de verkoper.

Conclusie
Verkoper Anton kan de fiets reclameren als koper Bernard niet betaalt. Anton wordt in dat geval weer eigenaar van de fiets. Ook bij een faillissement van Bernard kan Anton het recht van reclame inroepen. Anton zal echter niet te lang moeten wachten, omdat de bevoegdheid om te reclameren anders vervalt.
Hebt u vragen over het recht van reclame of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op via 088- 515 9099 of mailt u naar Boschma@defenz.nl.

Aof 20210121 Defenz Ivar Boschma 4551

Ivar Boschma | Advocaat

Mijn naam is Ivar Boschma. Sinds een aantal jaren werk ik als advocaat bij Defenz Advocaten in de algemene civiele praktijk. Daarbij ligt de focus op vastgoedkwesties en het contractenrecht. Door ervaring met diverse geschillen op het gebied van vastgoed en contractenrecht en mijn praktische aanpak, kan ik goed adviseren over uw juridische positie en zo nodig een procedure voeren.

Bel naar 088- 515 9099 of mail naar Boschma@defenz.nl voor een laagdrempelig en gratis oriëntatiegesprek.

Gerelateerde blogs

Gratis spreekuur Defenz Advocaten
Algemene praktijk
Gratis spreekuur

Vanaf 11 april 2023 organiseert Defenz Advocaten wekelijks op dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een gratis spreekuur. U bent

Lees verder »