Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Relatie en bijstand

Gevolg van relatie voor recht op bijstand

Een alleenstaande (ouder) in de bijstand mag een vriend of vriendin hebben, maar er kan een probleem met de bijstandsuitkering ontstaan als deze vriend/vriendin teveel bij de bijstandsgerechtigde is. Maar wat is teveel? Als de gemeente wordt gebeld met de vraag hoe vaak de vriend/vriendin er mag zijn, zal in 9 van de 10 gevallen geen helder antwoord worden gegeven.

Als door de gemeente wordt geconstateerd dat de vriend/vriendin er te veel is (geweest) kan dit ernstige gevolgen hebben voor de bijstandsuitkering. Als een dergelijke situatie al jaren bestaat betekent dit dat de gemeente over deze jaren de bijstand gaat terugvorderen, het gaat dan al snel om € 15.000 bruto per jaar. Van de terugvorderingszaken in de bijstand is terugvordering wegens een gezamenlijke huishouding een veel voorkomend iets. Vaak zijn mensen zich daarbij onbewust dat onjuist is gehandeld.

Wanneer is er sprake van een gezamenlijke huishouding?

Van een gezamenlijke huishouding is sprake bij hoofdverblijf in dezelfde woning en zorg dragen voor elkaar. Als de vriend of vriendin bij de bijstandsgerechtigde is zal er al snel zorg dragen voor elkaar zijn (de één kookt voor de ander, de één doet een klusje voor de ander etc.). Belangrijker is daarom de vraag wanneer er hoofdverblijf is in dezelfde woning. Soms wordt daarbij gezegd als iemand meer dan de helft van de week (dus 3,5 dag) in die woning is. Maar dat is te simpel, het hangt ook van de verdere omstandigheden af, bijvoorbeeld: werkt de vriend/vriendin, dan is deze minder vaak in de eigen woning en dan is er ook bij minder dan 3,5 dag bij elkaar sprake van gezamenlijke huishouding.

Als in een kwestie van al dan niet gezamenlijke huishouding mij wordt gevraagd hoe te handelen is mijn advies in de regel: beperk het verblijf in dezelfde woning tot 2 dagen in de week, bijvoorbeeld in het weekend, kom doordeweeks niet op bezoek. Op deze manier blijf je ver af van de gevarenzone.

Wat mag de gemeente aan onderzoek doen?

Mocht er toch een probleem ontstaan over al dan niet gezamenlijke huishouding dan is het belangrijk om goede rechtsbijstand te ontvangen. Veel kwesties kunnen dan gaan spelen: wat mag de gemeente wel/niet? Huisbezoek toestaan? Verklaring afleggen? Buurtonderzoek? Anonieme getuigen? Waartegen in bezwaar? Opschorting terecht? Verandering omstandigheden/nieuwe aanvraag?

Hulp nodig? Onze gespecialiseerde sociale zekerheidsrecht advocaat in Drachten kan u helpen!

 

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099